top of page

Whistleblowing

Krediet voor Sociale Woningen voerde een meldingssysteem”Whistleblowing” in waarmee derden informatie over een misdaad of wanbedrijf, een bedreiging of nadeel voor het algemeen belang, een inbreuk of verzwijging van een inbreuk op het toepasselijk en dwingend recht (wetten, regelgeving, …) of een inbreuk op de gedragscode van het vak.

Dit kanaal mag gebruikt worden door : de medewerkers, stagiairs , interim medewerkers, aannemers die werken aan projecten binnen Krediet voor Sociale Woningen NV en hun onderaannemers, kandidaten voor een betrekking, voormalige medewerkers, aandeelhouders en leden van de Raad van Bestuur, medecontracten ( bv leveranciers).

Het is dus niet bedoeld voor cliënten.

 

Het systeem valt onder de verantwoordelijkheid van een aanspreekpunt “ Whistleblowing”. De meldingen worden behandeld door deze die zich ertoe verbindt de vertrouwelijkheidsregels te respecteren in conformiteit met de wet. Elke anonieme melding wordt verwerkt, voor zover er feitelijke, nauwkeurige en voldoende gedetailleerde informatie wordt verstrekt.

 

Om een melding te signaleren, mag U een email verzenden aan het aanspreekpunt Whistleblowing

via dit email-adres : Whisteblowing@wb.be. Het enige kanaal om anoniem een melding te doen, is de verzending van een brief naar het aanspreekpunt op volgend adres :

 

Krediet voor Sociale Woningen

Aanspreekpunt Whistleblowing

Jagersveld 4

 

1170 Brussel

Klokkenluiders genieten bescherming tegen het risico op represailles zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

 

Misbruik van de regeling kan de melder blootstellen aan sancties of vervolging.

bottom of page