top of page

Voorwaarden voor de sociale lening en het te lenen bedrag

Om een sociale lening te kunnen krijgen, gelden er een aantal voorwaarden:

  • Het gaat om een lening voor de enige woning (of appartement) van uw gezin

  • U of uw gezin bewoont de hele woning

  • Er is maar een beperkte handelsactiviteit toegestaan

  • De maximale verkoopwaarde wordt niet overschreden

De maximale verkoopwaarde verschilt naargelang de samenstelling van uw gezin en van het gewest waarin uw woning ligt.

Deze verkoopwaarden worden ook jaarlijks aangepast.

Algemene voorwaarden schuldsaldoverzekering

Modelkohier

Prospectus Vlaanderen 01 oktober 2017 (in voorbereiding)

Prospectus Brussel 01 oktober 2017

bottom of page